Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Περιεχόμενα

Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα του βιβλίου "Οι Δύο Πειρασμοί: Η Δύσκολη Πορεία της Ελληνικής Οικονομίας μετά την Κρίση και οι Πειρασμοί της Αντισυστημικότητας και του Γ' Μνημονίου"                                                                                                                                                                                                                                          


Πρόλογος
Κεφάλαιο 1
Η Μακροοικονομική Επανισορρόπηση
1.1 Πρώιμες Ενδείξεις Αναδιάρθρωσης και οι Δείκτες Οικονομικών Ενδείξεων 
1.2 Συνολικοί Δείκτες Οικονομικών Ενδείξεων
1.3 Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη
1.4 Καλύτερο 2014
1.5 Οι Μακροοικονομικές Εξελίξεις Μέχρι το 2020
1.6 Οραματισμός

Κεφάλαιο 2
Το Χρέος της Ζωής μας
2.1 Οι Εξελίξεις στην Πιθανότητα Πτώχευσης 
2.2 Οι Βασικές Υποθέσεις του Eurogroup
2.3 Οι Ανήθικοι Βάρβαροι 
2.4 Ισορροπία Κινδύνου
2.5 To Κόστος της Πολιτικής Κρίσης
2.6 ΕΚΤ, Έρευνα και Spreads
2.7 Για το Δημόσιο Χρέος

Κεφάλαιο 3
Η Λάθος Δημοσιονομική Προσαρμογή
3.1 Ο Πολιτικά Λάθος Πολλαπλασιαστής 
3.2 Και Δεύτερο Λάθος
3.3 Το Τρίτο Λάθος
3.4 Η Αστοχία της Τρόικα 

Κεφάλαιο 4

Η Διαρθρωτική Προβληματικότητα
4.1 ΔΕΠΑ και ΕΡΤ 
4.2 Δημόσιες Δαπάνες και ΑΕΙ
4.3 Η Διάχυση του Ελληνικού Πνευματικού Πλούτου
4.4 Υπερφορολόγηση και Ρευστότητα
4.5 Το Ελληνικό Εξαγωγικό Παράδοξο
4.6 Ο Ρόλος του Κινδύνου και η Frappe-economy

Κεφάλαιο 5

Αποπληθωρισμός και Αποδιάρθρωση
5.1 Η Αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Εσωτερικής Υποτίμησης
5.2 Ελλάδα και Κόσμος
5.3 Στασιμοπληθωρισμός, Πολιτική και Έξοδος 
5.4 Ανησυχητικός Αποπληθωρισμός
5.5 Το Φάντασμα του Αποπληθωρισμού

Κεφάλαιο 6
Ανεργία και Ανισότητα
6.1 Η Κόκκινη Γραμμή
6.2 Η Ανεργία 2016
6.3 Η Ερμηνεία της Ανεργίας
6.4 Διαρθρωτική και Κυκλική Ανεργία στην Ελλάδα
6.5 Ανισότητα
6.6 Ανεργία και Απασχόληση


Κεφάλαιο 7
Τραπεζικό Σύστημα και Απομόχλευση
7.1 Η Απομόχλευση στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ
7.2 Τα Κόκκινα Δάνεια
7.3 Απομόχλευση και Ελάφρυνση Σωτηρίας
7.4 Απομόχλευση και Νέα Ύφεση
7.5 Προβληματική Τραπεζική Ενοποίηση
7.6 Η Νέα Τραπεζική Εποπτεία στις ΗΠΑ και την ΕΕ

Κεφάλαιο 8
Η Οικονομική Επιστήμη και η Κρίση
8.1 Οικονομολόγων Διαφορές
8.2 Η Μάχη των Δύο Φυλών
8.3 Η Ιδεολογικοποίηση των Οικονομικών και ο Ρόλος του Πολιτισμικού Υποβάθρου στην Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη και Συνοχή

Κεφάλαιο 9
Η Παραπλανημένη Ευρώπη
9.1 Οικονομική Πολιτική και Κοινωνική Συνοχή στην Ευρωζώνη
9.2 Η Κεντροαριστερή Στροφή στην Ευρωζώνη
9.3 Μερκα(ε)ντιλιστική Διακυβέρνηση
9.4 Οι Παραπλανημένοι
9.5 Οι Ανεύθυνοι
9.6 Γερμανικές Εκλογές και Ελλάδα
9.7 ΗΠΑ και Γερμανία
9.8 Η Ευρωπαϊκή Γερμανική Συμφωνία
9.9 Η Ευρωζώνη Χάνει τη Σημασία της

Κεφάλαιο 10
Η Περίπτωση της Κύπρου
10.1 Κύπρος
10.2 Κυπριακές Καταθέσεις και Μέλλον
10.3 Τιμωρία ή Αναγκαιότητα
10.4 Το Λάθος της Ευρώπης
10.5 Τα Τρία Μηνύματα
10.6 Η Ύφεση στην Κυπριακή Οικονομία

Κεφάλαιο 11
Η Αντιφατική Ελληνική Κοινωνία
11.1 Ο Πολιτικός Κύκλος και η Οικονομία
11.2 Η Παραοικονομία στην Ελλάδα
11.3 Το Μέγεθος του Δημόσιου Τομέα
11.4 Η Τριπλή Αντιφατική Επιλογή
11.5 Εμπιστοσύνη και Πρωτογενές Πλεόνασμα
11.6 Ευρώ και Εμπιστοσύνη
11.7 Η 21η Απριλίου 1967 και η Μεταπολίτευση

Κεφάλαιο 12
Η Δύσκολη Πολιτική Ενηλικίωση
12.1 Η Αλλαγή στην Πολιτική Agenda
12.2 Η Κατάκτηση της Προβλεψιμότητας
12.3 Ευρώ Πάση (;) Θυσία
12.4 Τι Να Κάνουμε
12.5 Επιλογές
12.6 Η Διαπαιδαγώγηση
12.7 Το Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης
12.8 Η Δύσκολη Ενηλικίωση

Κεφάλαιο 13
Ο Πειρασμός της Αντισυστημικότητας
13.1 Αντιπαράδειγμα και Αντισυστημικότητα
13.2 Τρόικα και Αντισυστημικότητα 
13.3 Η Περίπτωση της Αργεντινής
13.4 Προβληματική Επικοινωνία: Η Περίπτωση της Κύπρου
13.5 Οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες ως Mέσο Επανισορρόπησης των Οικονομιών
13.6 Η Γοητεία της Αντισυστημικότητας

Κεφάλαιο 14
Ο Πειρασμός του Γ΄ Μνημονίου
14.1 Σταθεροποίηση Μέχρι το 2018
14.2 Ο Κρίσιμος Χρόνος 
14.3 Παιχνίδια και Τρίτο Μνημόνιο
14.4 Ο Ρόλος των Elites στον Εκσυγχρονισμό της Οικονομίας
14.5 Η Ανάκαμψη της Ανάκαμψης
14.6 Η Γοητεία του Γ’ Μνημονίου0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου